2014-09-08

Externa nyheter

Nu är landets största vindkraftupphandling avgjord

Eolus vind vann landets hittills största vindkraftsupphandling. De sex vindkraftverk som ska uppföras i Hultsfreds kommun kommer att täcka 40 procent av Region Skånes elbehov.

Läs hela