2018-09-03

Externa nyheter

Nu är sol och vind billigare än kol och gas – priset för koldioxidutsläpp i Europa stiger till skyarna

Under augusti har priset på utsläppsrätter stigit till över 21 dollar per ton, den högsta nivån på ett decennium. Det gör att sol- och vindenergi nu på allvar konkurrerar ut kol och gas som billigare alternativ. 

EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Systemet bygger på EU-gemensamma regler och omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. EU:s utsläppshandel inleddes år 2005. Sedan starten har systemet steg för steg utvidgats och gäller nu fler branscher.

Idag ingår cirka 13 000 europeiska anläggningar i systemet, varav cirka 750 finns i Sverige. Många anläggningar finns inom energiintensiv industri och energiproduktion. Från år 2012 ingår även de flygoperatörer som flyger i EU.

Handelssystemet har fått mycket kritik under årens lopp men nu verkar det som Europa äntligen fått till det. Under tredje veckan i augusti steg priset på utsläppsrätter till över 20 dollar per ton, den högsta nivån på ett decennium, skriver Energy Transition på sin blogg.

Läs artikeln här.