2019-04-03

Externa nyheter

Nu behöver man hitta en mer hållbar överenskommelse

Moderaternas överraskande utspel om kärnkraften och hot om att lämna energiöverenskommelsen skapar åter stor osäkerhet om Sveriges framtida energipolitik i ett läge när elförsörjningen står inför allvarliga utmaningar. Nu krävs handlingskraft från både regeringen och övriga riksdagspartier för att hitta en mer långsiktigt hållbar överenskommelse (…).

Även om bland annat Kristdemokraterna och sannolikt även Liberalerna (som inte är med i överenskommelsen) välkomnar Moderaternas krav så kan det bli minst sagt svårt att få gehör för att riva upp och göra om energiöverenskommelsen med bland annat stöd till ny kärnkraft hos Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet (…).

Oberoende om man är för eller emot kärnkraft så är det vid en synnerligen olycklig tidpunkt som energipolitiken plötsligt åter blivit föremål för politisk strid och osäkerhet…

Läs hela kommentaren av Kim Lundin hos Dagens industri.