2018-10-10

Externa nyheter

Nu bestäms EU:s miljöambition

Trots IPCC:s analys om vikten av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad kunde inte EU:s ministerråd enas om en ambitionshöjning. Men slaget är inte över. Idag röstar miljöutskottet om EU:s linje inför klimattoppmötet i december. 

FN:s klimatpanel, IPCC:s rapport som släpptes i måndags skärpte tonen kring vad som krävs för att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, närmare 1,5 grad, till 2100. Enligt IPCC:s ordförande Hoesung Lee »kräver det aldrig tidigare skådade ansträngningar i hela samhället«.

Trots IPCC varning så lyckades inte ministerrådet komma överens om att skärpa åtagandena när de igår röstade om vilket mål och ambitioner som unionen ska ha med sig till COP24, klimattoppmötet i Katowice, Polen, i december.

Läs artikeln här.