2016-11-02

Externa nyheter

Nu betalar staten halva batteriskåpet

De nya svenska subventionerna av hembatterier ändrar dramatiskt den ekonomiska kalkylen för elprosumenter – hushåll som producerar sin egen el.

Läs mer här