2014-09-10

Externa nyheter

Nu blir vindkraften osynlig

Med militär smygteknik ska nya vindkraftverk inte upptäckas och störa radaranläggningar. Vissa vindkraftsanläggningar är så stora att de stör fast installerade radaranläggningar på exempelvis flygplatser eller väderstationer.

Läs hela