2020-01-23

Externa nyheter

Nu börjar de bygga världens största vindkraftpark

Doggers bank ligger 54 sjömil, 100 km, öster om Englands kust. 2023 ska vindkraftsparken tas i drift. Vindkraftsparken består av tre delar som kommer att ha en total installerad effekt på 3,6 GW. Turbinerna i parken utgörs av GE:s Haliade-X, vilka mäter 260 meter från havsyta till bladspets.

I ett uttalande säger SEE Renewables, som bygger parken tillsammans med energibolaget Equinor, att Dogger Bank kommer att leverera runt fem procent av Storbritanniens energibehov, vilket motsvarar att turbinerna klarar av att förse 4,5 miljoner hem med el.

Läs artikeln från NyTeknik.