2016-02-17

Externa nyheter

Nu börjar de röra på sig

Drygt ett och ett halvt år efter att kontrakten skrevs under är vindkraftsparken på Sättravallen redo att tas i drift. I måndags kopplades de sista verken in på elnätet och i dag ska de första börja snurra.

Läs hela