2017-01-26

Externa nyheter

Nu byggs en ledning med kapacitet för halva Spaniens elförbrukning

Förnyelsebar energi ställer större krav på att överföra elkraft över långa sträckor. Då fungerar likström betydligt bättre än växelström som används idag. Det ger små förluster av kraft även över relativt långa sträckor vilket kommer krävas i framtiden.

Läs mer här