2011-05-21

Externa nyheter

Nu får de el från eget vindkraftverk

Mats och Ami Weidman från Gränna är delägare i ett av de nio vindkraftverken vid Brahehus norr om Gränna. Totalt finns nio vindkraftverk och ett av dem ägs av olika privatpersoner.

– Det känns bra att få vara med i den här ekonomiska föreningen och man känner att man inte blir lurad, säger Ami Weidman.

Läs hela