2012-09-28

Externa nyheter

Nu har svensk vindkraft nått 7 TWh

Den svenska vindkraftsproduktionen har ökat ytterligare. I dagarna producerades för första gången mer än 7 TWh förnybar el under en 12-månaders period. Det innebär att vindkraftenergin skulle kunna försörja alla hushåll i hela Stockholms län med hushållsel.