2013-07-26

Externa nyheter

Nu har vindkraften nått 8 TWh

De senaste 12 månaderna har vindkraften producerat mer än 8 TWh. Det är i linje med Svensk Vindenergis prognos som förutser en årsproduktion om 9,3 TWh för 2013. Vindkraftsproduktionen har de senaste två åren ökat med cirka 60 procent och motsvarar idag cirka fem procent av elanvändning i Sverige.

Se prognos