2015-01-07

Externa nyheter

Nu öppnar Nätverket för vindbruks utlysning av medel för 2015

Intresserade kommuner, länsstyrelser och andra organisationer är välkomna att ansöka om medel för aktiviteter med koppling till nätverkets uppdrag. Nätverkets verksamhetsområde rör bland annat planering- och tillstånd, arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll, näringslivsutveckling samt utbildning- och kompetensfrågor kopplat till vindbruket. Ansökningstiden varar mellan den 7 januari fram till och med den 13 mars 2015.

Läs hela