2011-08-25

Externa nyheter

Nu produceras över 5 TWh vindel

Svensk vindkraft fortsätter med att utvecklas starkt. Vindkraftens årsproduktion har nu passerat en produktion med 5 TWh på årsbasis. Fortsätter utvecklingen i samma takt skulle vindkraften kunna stå för 30 TWh vindel år 2020.

Vindkraften bidrar allt mer till vår elförsörjning, den bidrar också allt mer till tillväxt. Idag är omkring 4 000 personer sysselsatta inom vindkraftsbranschen och branschen omsätter cirka 22 miljarder kronor.

Statistik från Svensk Energi – sidan 3