2012-11-14

Externa nyheter

Nu prövas Blekinge Offshore

I dag tar två domare från mark- och miljödomstolen i Växjö plats på Hanöhus för att inleda miljöprövningen av Blekinge Offshores stora vindkraftspark i Hanöbukten, som om den byggs kommer att producera lika mycket elkraft som samtliga av dagens vindkraftverk i landet. Det ger ett litet begrepp om storleken på projektet.

Läs hela