2015-05-06

Externa nyheter

Nu ska det satsas på havets friska vindar

Östersjöns vindar ger ny energi till utbyggnaden av förnyelsebar el. Regeringen beslutade i december 2014 att Energimyndigheten ska snabbutreda olika alternativ för stöd till havsbaserad vindkraft. – Sverige kan bli först i världen med att producera näst intill 100 procent förnyelsebar el, säger energiminister Ibrahim Baylan i en intervju med Elektrikern.

Läs hela