2019-01-07

Externa nyheter

Nu ska växthusutsläpp bli dyrare

Efter årsskiftet införde EU en reserv som ska begränsa antalet utsläppsrätter på marknaden och enligt prognoserna kommer priserna på utsläppsrätter nu gå upp.

En utsläppsrätt är rätten att släppa ut ett ton koldioxid. Idén med EU:s utsläppshandel är att begränsa utsläppen.

En övre gräns sätts för hur stora de totala utsläppen från de omkring 13 000 anläggningarna i systemet får vara och baserat på det fördelas sen utsläppsrätter till företagen. Utsläpp av 1 ton koldioxid växlas in mot en utsläppsrätt. Den som satsar på förnyelsebar energi och får utsläppsrätter över kan sälja dem och tjäna pengar.

Men det har länge funnits ett överskott av utsläppsrätter vilket har gjort att systemet ansetts ineffektivt – det har varit för billigt att släppa ut.

– Utsläppshandeln är ju Europas kanske viktigaste styrmedel för att nå sina klimatmål. Problemet som vi har dragits med under en ganska lång tid är ett stort överskott av utsläppsrätter och det har lett till att priset inom utsläppshandeln har blivit alldeles för lågt för att gynna de fossilfria alternativen, säger Fredrik Hannerz som är chef på utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket.

Flera åtgärder för att minska antalet utsläppsrätter har klubbats igenom i EU de senaste åren och från och med den första januari i år placeras nu en del av utsläppsrätterna i en reserv.

– Syftet är att minska det väldigt stora utbudet på marknaden. Vi inför en reserv som ska ta hand om en stor del av det här överskottet så vi placerar in utsläppsrätter i den här reserven. Är det sen så att det blir ett väldigt lågt utbud på utsläppsmarknaden finns det också en mekanism att föra tillbaks det, säger Fredrik Hannerz.

Efter 2023 kommer också en del av utsläppsrätterna i reserven att skrotas helt.

I år har priset på utsläppsrätter ökat, vilket enligt Fredrik Hannerz är en effekt av att marknaden redan anpassat sig till de här åtgärderna.

– Priset, det har vi redan sett att det har gått upp. Vi tror att priset kommer fortsätta upp en bit till, säger han.

Och prisökningen har redan gett effekt, i slutet av november rapporterade tidskriften ETC att Ungern nu väntas fasa ut sin kolkraft till 2030 som en konsekvens av det ökade priset på utsläppsrätter.

Läs hela nyheten hos Sveriges Radio.