2016-10-13

Externa nyheter

NVE har överlämnat underlag om elcertifikatsystemets utformning efter 2020

Norges vassdrags- og energidirekorat (NVE) har överlämnat sin andra delredovisning inför kontrollstation 2017.

Läs rapporten från NVE här

Information finns också på energimyndigheten.se