2021-06-24

Externa nyheter

Ny antologi från SOM-institutet

Boken beskriver pandemiåret 2020 utifrån undersökningsresultaten, uppdelat på temaområdena tillit och förtroende, miljö och klimat, vardagsliv, medier och hälsa, samhälle och opinion samt partier och politik.

Bland annat inkluderas kapitel om kärnkraftsstrid i pandemitid, vindkraftens förutsättningar och svenska klimatförnekare.

Ladda ner rapporten på GU.se