2021-05-18

Externa nyheter

Ny EU-plan för hållbart hav och vatten

EU-kommissionen vill göra havs- och vattenindustrier mer miljö- och klimatvänliga. I planen ingår bland annat mer havsenergi, kraftigt minskade utsläpp från fartyg och odling av alger och sjögräs.

På måndagen presenterade EU-kommissionen en strategi för hur alla industrier och branscher verksamma i och vid hav och vatten ska bli mer hållbara för att bidra till att klara unionens mål att bli klimatneutralt senast 2050.

Läs artikeln från Europaportalen.