2015-02-10

Externa nyheter

Ny forskning om vindkraft i skog

När vindkraftverk byggs i skogsmiljö finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till. På grund av de höga höjder som vindkraftverk i skog når upp till måste man ta hänsyn till hur turbulensen påverkas av den vertikala temperaturskiktningen, fastslås i en avhandling.

Läs hela