2012-10-03

Externa nyheter

Ny FoU-plattform i smarta elnät

En viktig del inom smarta nät är interaktionen mellan användarnas beteende, hårdvaran i nätet, och den faktiska elöverförningen. Förändrade behov av balanskraft och allt fler elproduktionskällor i systemet, är ett par av de utmaningar som ett nytt delprojekt i satsningen på Norra Djurgårdsstaden nu ska ta sig an.

Läs hela