2017-02-08

Externa nyheter

Ny innovation ger effektivare underhåll av vindkraftverk

Energiservice i Skellefteå har utvecklat en helt ny produkt som kommer att underlätta bytet av olja i vindkraftturbiner väsentligt. – Att möjliggöra ett effektivt underhåll som klarar högt ställda krav på kvalitet, miljö och säkerhet har stor betydelse för möjligheten att bedriva vindkraftproduktion, inte minst i de förhållanden som råder i arktiskt klimat. Om Sverige ska nå de nationella målen om ett helt förnybart energisystem spelar storskalig, landbaserad, vindkraftproduktion i kallt klimat en betydande roll, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

Läs mer här