2014-03-04

Externa nyheter

Ny is och snöforskning på vindkraftverk

Ett nytt forskningsprojekt har startats vid Luleå tekniska universitet med inrikning på vindkraftverk i kallt klimat. Det handlar om snö och isbildning på vingarna och studieobjekt är ett minikraftverk från Sydkorea.

Läs hela