2011-05-02

Externa nyheter

Ny lag om elcertifikat till lagrådet

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med en ny lag om elcertifikat som syftar till att göra lagen mer överskådlig och lättillgänglig. Den nya lagen innebär även regelförenklingar och förbättrade administrativa rutiner för berörda myndigheter och företag. Elcertifikatsystemets nuvarande mål och funktionssätt behålls oförändrade.

Läs hela