2020-04-22

Externa nyheter

Ny mätning: Vindkraftens infraljud påverkar inte hälsan – symptom kan ha andra orsaker

En omfattande mätning om vindkraftens påstådda skadlighet för hälsan tyder på att de personer som uppger sig ha problem med vindkraftverkens infraljud oftare hade kroniska sjukdomar av andra slag.

Vindkraftens infraljud har undersökts, eftersom dess eventuella skadlighet har varit en omstridd fråga bland anhängare och motståndare till vindkraft.

Undersökningen som utfördes under drygt 300 dagar bestod av tre delar: långtidsmätningar, en enkät och ett ljudprov. Den utfördes i områden där man visste att en del invånare hade symptom som de kopplade till infraljud från vindkraftverk.

Läs artikeln från Svenska Yle.