2017-02-06

Externa nyheter

Ny metod för att stabilisera elnät som innehåller stor del förnybar el

Övergången till en helt och hållet förnybar elproduktion för med sig vissa utmaningar för kraftsystemet. Den första utmaningen är att ny förnybar produktion från exempelvis vind och sol är väderberoende. Den andra utmaningen är att de nya energikällorna inte är reglerbara. Den tredje utmaningen är att de nya energikällorna i allmänhet inte bidrar till kraftsystemets svängmassa.

Linn Saarinen, doktorand vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, har utarbetat en metod för intrimning av vattenkraftens regulatorer som bygger på optimering av det slutna systemets överföringsfunktioner i frekvensdomän. Avhandlingen beskriver också en metod för att ersätta svängmassa från konventionell produktion med ”syntetisk svängmassa” från exempelvis batterier.

Läs mer här