2015-02-04

Externa nyheter

Ny metod för reparation av avisningssystem

En förutsättning för att producera vindkraft i kallt klimat är att vindkraftverken har ett fungerande avisningssystem. Om bladen och avisningssystemet skadas av nedfallande is åska eller åska minskar produktionskapaciteten, vilket missgynnar lönsamheten.

Läs hela