2020-11-13

Externa nyheter

Ny ordförande och vice ordförande till Klimatpolitiska rådet

Regeringen har idag beslutat att utse Johan Kuylenstierna till ny ordförande och Cecilia Hermansson till ny vice ordförande för Klimatpolitiska rådet. De tillträder sina roller den 1 januari 2021.

Regeringsbeslutet innebär att nuvarande vice ordförande Johan Kuylenstierna tar över ordförandeskapet, samtidigt som Cecilia Hermansson blir ny ledamot och ny vice ordförande.

– De har tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och kompletterar varandra på ett bra sätt. Att Johan Kuylenstierna tar plats som ordförande skapar även kontinuitet. Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar och för att möta utmaningen behövs ordning och reda i klimatpolitiken, klimatpolitiska rådets uppgift är att följa upp och granska denna och kommande regeringars klimatpolitik, säger klimatminister Isabella Lövin.

Läs pressmeddelandet från Miljödepartementet.