2015-05-22

Externa nyheter

Ny process för regeringens ambitionshöjning för förnybar el

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen som innebär att regeringen återkallar propositionen om Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Regeringen kommer under de närmsta veckorna att återkomma med en ny proposition med förslag om ambitionshöjning.

Läs hela