2011-06-28

Externa nyheter

Ny proposition: Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem

Den 22 juni lämnade Regeringen över en ny proposition till Riksdagen med åtgärder för att stärka konsumenteras ställning på elmarknaden, vilka samtidigt kan bidra till ett uthålligt energisystem och en utvecklad elmarknad. 

Propositionen innehåller förslag och bedömningar om inriktning på fortsatt arbete i syfte att underlätta för konsumenterna att anpassa sin elförbrukning till aktuella elpriser, att effektivisera sin elförbrukning, att producera sin egen förnybara el och att ladda sitt elfordon.

Regeringen gör i propositionen också bedömningen att Sverige bör dra nytta av de möjligheter som skapas av utvecklingen av så kallade smarta elnät.

Läs hela propositionen