2017-08-28

Externa nyheter

Ny prövning för Viscariagruvan

Regeringen har skickat tillbaka frågan om Avalon minerals ska få bearbetningskoncession för att bryta koppar i området Viscaria 7 utanför Kiruna till myndigheten Bergsstaten.

Vindkraftverken kan vara ett hinder för gruvbrytningen.

Läs mer här