2012-10-16

Externa nyheter

Ny publikation: Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet har bidragit till att öka den förnybara elproduktionen i Sverige med drygt 13 TWh mellan åren 2002 och 2011. Under år 2011 uppgick den elcertifikatsberättigade elproduktionen till 19,8 TWh. Mer om detta kan du läsa i årets upplaga av publikationen Elcertifikatsystemet.

Läs hela