2010-11-10

Externa nyheter

Ny rappoort: Förnybar energi ger 60 000 jobb

I denna rapport uppskattas hur många arbetstillfällen som skulle skapas om Förnybart.nu:s föreslagna satsning på förnybar energi och energieffektivisering genomförs. Det står klart att det finns en mycket stor potential – minst 60 000 nya jobb kan skapas till 2020. Mot bakgrund av den höga och ökande arbetslösheten, måste denna potential tillvaratas.

Läs hela