2011-11-25

Externa nyheter

Danmark ska få 52 procent av sitt elbehov från vindkraft år 2020

Danmark planerar att fasa ut motsvarande 65 % av sin kolkraft fram till år 2020. År 2030 ska den danska energimixen vara helt fri från kol. Detta enligt en rapport som idag presenterats av den danska regeringen.  För närvarande står kolkraft för cirka 40% av den danska elförsörjningen. Planen är att fasa ut kolkraftverken till förmån för vindkraft och bioenergi. Redan år 2020 kommer vindkraft producera 52% av det danska elbehover, 2030 kommer andelen ha växt till 75%.