2020-01-15

Externa nyheter

Ny rapport: De fem största hoten mot världen

För första gången någonsin är samtliga risker i topp fem relaterade till miljön, då World Economic Forum presenterar sin årliga riskrapport. Samtidigt som politiker och näringsliv behöver gå samman för att lösa de många hållbarhetskriserna väntar ekonomisk och politisk polarisering, spår organisationen.

Vilka globala risker har störst sannolikhet att inträffa inom en tioårsperiod?

För första gången någonsin kan svaret sammanfattas i två enkla ord: miljörelaterade risker. Så lyder i alla fall slutsatsen då 750 experter och beslutsfattare rankar de fem problem som oroar dem mest.

Topp 5 risker – mest sannolika
1. Extrema väderhändelser

2. Misslyckad hantering av klimatkrisen (utsläppsminskningar och anpassning)

3. Större naturkatastrofer

4. Förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem

5. Mänskligt orsakade miljökatastrofer

Topp 5 risker – störst påverkan
1. Misslyckad hantering av klimatkrisen (utsläppsminskningar och anpassning)

2. Massförstörelsevapen

3. Förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem

4. Extrema väderhändelser

5. Kriser kopplade till vatten

Läs artikeln i Di.