2015-09-24

Externa nyheter

Ny rapport: Global omställning till 100% förnybart är möjlig

Tiden är nu mogen för en global övergång till 100% förnybar energi fram till år 2050. Det är slutsatsen i en ny rapport från Greenpeace. Rapporten visar hur den gröna övergången konkret kan se ut i energisektorn globalt. Beräkningar visar bland annat att kostnaden för den gröna övergången mer än väl kommer att täckas av de besparingar som görs med minskad fossil bränsleanvändning. Samtidigt skapar omställningen miljontals nya jobb.

Läs hela