2008-03-04

Externa nyheter

Ny rapport: Kostnaderna för avveckling av vindkraftverk kartlagda

Ny rapport: Kostnaderna för avveckling av vindkraftverk kartlagda

Vindkraftsbranschen tar nu ett ökat ansvar för vad som händer med förbrukade vindkraftsanläggningar i framtiden. För första gången presenteras en kartläggning av kostnader och intäkter vid nedmotering, återställande av plats samt återvinning av uttjänta vindkraftverk. Ladda ner rapporten.

2 december anordnade Svensk Vindenergi ett medlemsseminarium i ämnet och presentationerna finns att ladda ner här.