2011-09-29

Externa nyheter

Ny rapport: Lägre elpriser om Sverige väljer EU:s samarbetsmekanismer

Svenska elkunder får lägre elpriser om Sverige väljer att använda sig av EU:s samarbetsmekanismer.

– Våra beräkningar visar att de svenska elpriserna sjunker om Sverige väljer att vara säljare inom ramen för samarbetsmekanismerna. Hur mycket elpriset minskar beror på hur stor volym mer förnybar el som produceras och tillförs elmarknaden i Sverige, säger Sara Sundberg, projektledare på Energimyndigheten.

Läs hela