2011-06-08

Externa nyheter

Ny rapport: Lägre priser på vindkraftverk att vänta

Enligt en nyligen publicerad rapport kommer att priserna på vindkraftverk fortsätta att sjunka. Bidragande orsaker till detta är att den ekonomiska återhämtningen har dröjt längre än väntat,  att bankerna ställer hårdare finansieringskrav på nya vindkraftsprojekt samt att priserna på gas har sjunkit.

Läs hela