2014-09-18

Externa nyheter

Ny rapport om nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om nedmontering av vindkraftverk och återställning av platsen. I rapporten presenteras en omvärldsanalys som ser till regelverk och hur frågan kring nedmontering och efterbehandling hanteras i andra länder på land och till havs. Rapporten redovisar resultat från 121 tillståndsbeslut och 16 anmälningsärenden för att se till hur krav på återställande finns med i dagens beslut.

Läs hela