2018-11-16

Externa nyheter

Ny rapport: Så styrs energilager smartare

Ny rapport visar hur styrning av batterilager kan optimeras för att kapa effekttoppar och kostnader i ett mikronät.

I Askersund kommuns 12 000 kvadratmeter stora kultur- och kunskapscentrum, Sjöängen, har batterilager, elbilsladdning och solpaneler kopplats samman i ett så kallat mikronät för att analysera hur smart energistyrning kan gå till i praktiken. Projektet, som heter Soldrift Sjöängen, visar hur batterilager kan användas mer effektivt.

Nu, när ett år gått sedan starten, presenteras de första resultaten från genomförda piltottester i en rapport tillsammans med bland andra Energimyndigheten.

– Genom att låta batterilagret samarbeta med solcellerna kan vi minska belastningen på elnätet, minska kostnaden för kunden och optimera livslängden för batterilagret. Sjöängen är dessutom ett kriscentrum i Askersund, och vid behov av reservkraft kan en dieselgenerator kopplas in och anslutas till vår anläggning. Anslutningen gör det möjligt att minska förbrukningen av fossilt bränsle och ersätta det med förnybar energi, säger Lars-Göran Karlsson, affärsutvecklare på Network Solutions, en affärsenhet inom Vattenfall som utvecklar lösningar för morgondagens elnät.

Läs Vattenfalls pressmeddelande här.