2014-06-03

Externa nyheter

Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

Nu släpper Energimyndigheten ”Energiindikatorer 2014”, en årlig publikation som följer upp de energipolitiska målen i Sverige. Årets tema är trygg energiförsörjning.

Läs hela