2017-05-23

Externa nyheter

Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

Årets uppföljning av de energipolitiska målen är klar. Rapporten Energiindikatorer 2017 visar bland annat att den förnybara energin fortsätter att öka i Sverige och uppgick till 54 procent år 2015, beräknat enligt förnybarhetsdirektivets metod.

Läs mer här.