2014-09-04

Externa nyheter

Ny reglering för att säkra skäliga elnätsavgifter

Regeringen har i dag beslutat om en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag. Den nya förordningen innebär att det införs en tydligare reglering för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga. Samtidigt ger regleringen elnätsföretagen bättre förutsättningar att investera och modernisera sina elnät.

Läs hela