2013-01-25

Externa nyheter

Ny servicepartner för AQSystems vindmätningsprodukter

Vattenfall Service har blivit certifierade som service- och installationspartner till AQSystem för Sverige och Tyskland. AQSystem utvecklar och säljer produkter för att kartlägga vindresurser inför etableringen av vindkraftverk.

Läs hela