2011-05-31

Externa nyheter

Ny standard underlättar inventering

Nu startar Sis arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering. Syftet är bland annat att förenkla vid prövning och tillstångsgivning. Tusentals naturområden inventeras varje år inför exempelvis väg-, järnvägs- och vindkraftsbyggen. Men inventeringarna som görs ser väldigt olika ut. Nu startar SIS, Swedish Standards Institute, arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering.

Läs hela