2019-04-17

Externa nyheter

Ny statistik över vindkraftens utveckling i Sverige

Vindkraftsproducerad el minskade under 2018 eftersom det blåste mindre. Trots det har det skett en ökning av installerad effekt eftersom utbyggnaden av vindkraftverk var tre gånger större 2018 jämfört med föregående år. Energimyndigheten publicerar nu statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2018.

Läs nyhet och statistik på Energimyndighetens hemsida.
Se även pressmeddelande.