2020-10-02

Externa nyheter

Ny syntesrapport visar på batteriers begynnande lönsamhet i elsystemet

Forskning på batterier genomgår ett trendskifte – från fokus på tekniska demonstrationer till analyser av smarta driftstrategier, marknad och affärsmodeller. Detta framkommer i Power Circles nya syntesrapport Batterilager i framtidens elsystem, som belyser insikter från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som drivs av Energimyndigheten

Läs pressmeddelandet från Power Circle.