2015-08-27

Externa nyheter

Ny teknik för lagring av el på frammarsch

Sol- och vindkraft ställer nya krav på möjligheten att lagra energi.Flera nya tekniker är på gång. Men i dag får energilager bara användas i nödfall. Ellagen behöver ses över, säger Anna Nordling, projektledare för en ny rapport från IVA.

Läs hela